Nazwisko i imię:
Kolej Warszawsko-Petersburska.
Opis/komentarz:
ob. Przepisy ogólne dotyczące sygnałów i służby ruchu (1860); Rozkład jazdy na Drogach żelaznych (1875).
Całość:
Kolej Warszawsko-Petersburska.
ob. Przepisy ogólne dotyczące sygnałów i służby ruchu (1860); Rozkład jazdy na Drogach żelaznych (1875).