Nazwisko i imię:
Kolej Sucha — Góra, Nowytarg.
Tytuł:
(Odb. z Głosu Narodu).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Redakcji Głosu Narodu, druk. W. Korneckiego, b. r. (1898),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8. Jag.
Całość:
Kolej Sucha — Góra, Nowytarg.
(Odb. z Głosu Narodu).
Kraków, nakł. Redakcji Głosu Narodu, druk. W. Korneckiego, b. r. (1898),
w 8ce, str. 8.
Jag.