Nazwisko i imię:
Kolej Pińsko-Białostocka.
Opis/komentarz:
ob. Kirkor A. H. (Znaczenije 1867).
Całość:
Kolej Pińsko-Białostocka.
ob. Kirkor A. H. (Znaczenije 1867).