Nazwisko i imię:
Kolej Nadwiślańska.
Opis/komentarz:
obacz Bloch Jan (W kwestyi 1874); Doroga (Priwislanskaja żeleznaja; 1877); Instrukcija; Instrukcya dla rzemieślników (1881); Sprawozdanie Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników (1883); Ustawa Towarzystwa drogi żelaznej Nadwiślańskiej (1874).
Całość:
Kolej Nadwiślańska.
obacz Bloch Jan (W kwestyi 1874); Doroga (Priwislanskaja żeleznaja; 1877); Instrukcija; Instrukcya dla rzemieślników (1881); Sprawozdanie Stowarzyszenia Spożywczego Urzędników (1883); Ustawa Towarzystwa drogi żelaznej Nadwiślańskiej (1874).