Nazwisko i imię:
Bracław,
Opis/komentarz:
ob. Jabłonowski Aleks. (Polska XVI w. 1894). Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIII, 307.
Całość:
Bracław,
ob. Jabłonowski Aleks. (Polska XVI w. 1894).
Ob. Estreicher Bibl. Pol. XIII, 307.