Nazwisko i imię:
Kolej Laborczathal — Łupków — Przemyśl.
Opis/komentarz:
ob. Denkschrift über die erste Ungarisch galizische Eisenbahn (1868).
Całość:
Kolej Laborczathal — Łupków — Przemyśl.
ob. Denkschrift über die erste Ungarisch galizische Eisenbahn (1868).