Nazwisko i imię:
Kolej Krakowsko-górnośląska.
Opis/komentarz:
obacz Dyrekcji (Do szanownej; 1848); Eisenbahn (Krakau—Oberschl.; 1848); Instrukcya dla strażników (1847); Instrukcya dla tragarzy (1847); Instruktion; Kolberg Wilhelm (Mappa 1853); Meciszewski Hilary (Do historyi 1849); Obwieszczenie c.k. Komisariatu Nadwornego w Krakowie (z 28 X 1847); Przepisy dla robotników hurtownych (1845); Rozkład jazdy parociągów (1848); Rozporządzenie tyczące się przewozu osób (1847); Signale (1847); Statut Towarzystwa Drogi żelaznej (1844); Urządzenie względem przesyłania ciężarów (1847).
Całość:
Kolej Krakowsko-górnośląska.
obacz Dyrekcji (Do szanownej; 1848); Eisenbahn (Krakau—Oberschl.; 1848); Instrukcya dla strażników (1847); Instrukcya dla tragarzy (1847); Instruktion; Kolberg Wilhelm (Mappa 1853); Meciszewski Hilary (Do historyi 1849); Obwieszczenie c.k. Komisariatu Nadwornego w Krakowie (z 28 X 1847); Przepisy dla robotników hurtownych (1845); Rozkład jazdy parociągów (1848); Rozporządzenie tyczące się przewozu osób (1847); Signale (1847); Statut Towarzystwa Drogi żelaznej (1844); Urządzenie względem przesyłania ciężarów (1847).