Nazwisko i imię:
Kolęda Robotnicza.
Tytuł:
Kolęda Robotnicza. (Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”).
Miejsce i rok wydania:
(Berlin, 1892),
Opis/komentarz:
w 8ce małej, str. 4. Wydrukował w Berlinie Jan Stróżecki. (Por. Józef Kozłowski, Kolędy robotnicze, w: Świat, Warszawa, 1966, nr 50, str. 13). Na końcu dedykacja: Braciom robotnikom z okazyi Świąt Narodzenia się Tego, który całe swe życie poświęcił wielkiej i świętej sprawie wolności, kolędę tę ofiarują Robotnicy socyaliści Polscy. Warsz. Archiwum Akt Nowych
Całość:
Kolęda Robotnicza.
Kolęda Robotnicza. (Inc.: „Hej w dzień Narodzenia prawdy Krzewiciela ...”).
(Berlin, 1892),
w 8ce małej, str. 4.
Wydrukował w Berlinie Jan Stróżecki. (Por. Józef Kozłowski, Kolędy robotnicze, w: Świat, Warszawa, 1966, nr 50, str. 13).
Na końcu dedykacja: Braciom robotnikom z okazyi Świąt Narodzenia się Tego, który całe swe życie poświęcił wielkiej i świętej sprawie wolności, kolędę tę ofiarują Robotnicy socyaliści Polscy.
Warsz. Archiwum Akt Nowych