Nazwisko i imię:
Bracia Włościanie!
Tytuł:
Bracia Włościanie!
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Pawła Flanka, 1899.
Całość:
Bracia Włościanie!
Bracia Włościanie!
Kraków, nakł. Pawła Flanka, 1899.