Nazwisko i imię:
Kolęda obywatelska Na Rok 1820. Do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Namiestnika Królestwa Polskiego.
Miejsce i rok wydania:
(b. m. b. r.);
Opis/komentarz:
obacz Molski Marcin.
Całość:
Kolęda obywatelska Na Rok 1820. Do Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Namiestnika Królestwa Polskiego.
(b. m. b. r.);
obacz Molski Marcin.