Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Opis/komentarz:
obacz Adalberg Samuel (Księga 1889/94); Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek w. XIX (Warsz. 1901); Album literackie (Warsz. 1848); Biblioteka Warszawska; Bluszcz (Warsz.); Czas (Krak. 1889); Dziennik Domowy (Pozn. 1842); Dziennik Poznański (1869); Dziś (Na; Krak. 1872); Dzwon Literacki (Warsz. 1846); Encyklopedyja powszechna (1859—1868); Früh (Muzyka) (?); Gawędziarz (Chełmno 1896); Gazeta Polska (Warsz. 1871—1872); Hoff Bogumił (Lud 1888); Janczuk Nikołaj A. (1889); Juszkiewicz Antoni ks. (Melodje 1900); Kalendarz (Jana Jaworskiego) astronomiczno-gospodarski polski i ruski na 1. 1859—1863, 1871 (Warsz.); Kalendarz (J. Czecha) Krakowski na r. 1891; Kalendarz Warszawski Popularnonaukowy na 1. 1869, 1871—1872; Kłosy (Warsz.); Kociałkowski Leon (Lutnia t. IV 1885); Kopernicki Izydor (1889, Śmierć 1889); Kwartalnik Historyczny (Lwów); Lenartowicz Teofil (Król 1857); Lipiński Józef (Zwyczaje 1884); Łopaciński Hieronim (1890, 1900); Materyały do Słownika prowincyonalizmów polskich (1876); Opiekun Domowy (Warsz.); Pamiętnik Muzyczny i Teatralny (Warsz.); Pamiętnik Muzyczny Warszawski (1835—1836); Pismo dla Ludu Polskiego (Pozn. 1845); Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do Gazety Lwowskiej (1876); Przyjaciel Ludu (Leszno 1837); Reforma (Krak. 1889); Ruch Muzyczny (Warsz.); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1865); Tygodnik Literacki (Pozn. 1842); Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego (Warsz. 1865); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1882); Wędrowiec (Warsz.); Wiek (Warsz. 1894); Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (Krak.).
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
obacz Adalberg Samuel (Księga 1889/94); Album biograficzne zasłużonych Polaków i Polek w. XIX (Warsz. 1901); Album literackie (Warsz. 1848); Biblioteka Warszawska; Bluszcz (Warsz.); Czas (Krak. 1889); Dziennik Domowy (Pozn. 1842); Dziennik Poznański (1869); Dziś (Na; Krak. 1872); Dzwon Literacki (Warsz. 1846); Encyklopedyja powszechna (1859—1868); Früh (Muzyka) (?); Gawędziarz (Chełmno 1896); Gazeta Polska (Warsz. 1871—1872); Hoff Bogumił (Lud 1888); Janczuk Nikołaj A. (1889); Juszkiewicz Antoni ks. (Melodje 1900); Kalendarz (Jana Jaworskiego) astronomiczno-gospodarski polski i ruski na 1. 1859—1863, 1871 (Warsz.); Kalendarz (J. Czecha) Krakowski na r. 1891; Kalendarz Warszawski Popularnonaukowy na 1. 1869, 1871—1872; Kłosy (Warsz.); Kociałkowski Leon (Lutnia t. IV 1885); Kopernicki Izydor (1889, Śmierć 1889); Kwartalnik Historyczny (Lwów); Lenartowicz Teofil (Król 1857); Lipiński Józef (Zwyczaje 1884); Łopaciński Hieronim (1890, 1900); Materyały do Słownika prowincyonalizmów polskich (1876); Opiekun Domowy (Warsz.); Pamiętnik Muzyczny i Teatralny (Warsz.); Pamiętnik Muzyczny Warszawski (1835—1836); Pismo dla Ludu Polskiego (Pozn. 1845); Przewodnik Naukowy i Literacki. Dodatek do Gazety Lwowskiej (1876); Przyjaciel Ludu (Leszno 1837); Reforma (Krak. 1889); Ruch Muzyczny (Warsz.); Tygodnik Illustrowany (Warsz. 1865); Tygodnik Literacki (Pozn. 1842); Tygodnik Mód i Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego (Warsz. 1865); Tygodnik Powszechny (Warsz. 1882); Wędrowiec (Warsz.); Wiek (Warsz. 1894); Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej (Krak.).