Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia podał ... (Odb. z t. XIII Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, (G. Gebethner i Sp.), druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 38; hal. 40. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Zwyczaje i obrzędy weselne z Polesia podał ... (Odb. z t. XIII Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej).
Kraków, (G. Gebethner i Sp.), druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1889,
w 8ce, str. 2 nl., 38; hal. 40.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag.