Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Zagadki z Lubelskiego, od Krasnego-Stawu i Gorzkowa (Nowa-Wieś, Jaślików, Krzywice, Piłaszkowice, Wielobycz). Podał... (Odb. z t. IX Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej).
Miejsce i rok wydania:
B. m. b. r. (Kraków, 1885),
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 3. Jag. — Nar.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Zagadki z Lubelskiego, od Krasnego-Stawu i Gorzkowa (Nowa-Wieś, Jaślików, Krzywice, Piłaszkowice, Wielobycz). Podał... (Odb. z t. IX Zbioru Wiadomości do Antropologii Krajowej).
B. m. b. r. (Kraków, 1885),
w 8ce, str. 3.
Jag. — Nar.