Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił ..., Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu i muzycznego we Lwowie. Z rycinami podług rysunków Tadeusza Rybkowskiego. Tom I.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. IX, 1 nl., 360, tabl. 6; kor. 6.40. Dedykowane Władysławowi Przybysławskiemu. Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom II. Tamże, 1883, w 4ce, str. 2 nl., IV, 300; kor. 6. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Tom III. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1888, w 4ce, str. VII, 1 nl., 239, 1 nl., tabl. 1; kor. 6. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Skreślił ... Członek kor. Akademii Umiejęt. i honorowy Tow. tatrzańskiego w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznych we Lwowie i Warszawie. Tom IV. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1889, w 4ce, str. VII, 1 nl., 328; kor. 6; całośc w czterech tomach za zniż. cenę kor. 10. Uzupełnienia z rękopisów pośmiertnych wydał w r. 1904 Stanisław Zdziarski. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Pokucie. Obraz etnograficzny. Skreślił ..., Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu i muzycznego we Lwowie. Z rycinami podług rysunków Tadeusza Rybkowskiego. Tom I.
Kraków, nakł. Autora, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1882,
w 4ce, str. IX, 1 nl., 360, tabl. 6; kor. 6.40.
Dedykowane Władysławowi Przybysławskiemu.
Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. —
Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom II. Tamże, 1883, w 4ce, str. 2 nl., IV, 300; kor. 6.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Tom III. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1888, w 4ce, str. VII, 1 nl., 239, 1 nl., tabl. 1; kor. 6.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.
— toż. Skreślił ... Członek kor. Akademii Umiejęt. i honorowy Tow. tatrzańskiego w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznych we Lwowie i Warszawie. Tom IV. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1889, w 4ce, str. VII, 1 nl., 328; kor. 6; całośc w czterech tomach za zniż. cenę kor. 10.
Uzupełnienia z rękopisów pośmiertnych wydał w r. 1904 Stanisław Zdziarski.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.