Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Pieśni ludu polskiego, z melodyami i rycinami, zebrał ... Zeszyt 1—12.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Wydawcy, Druk. J. Jaworskiego, 1856—1857,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. XI, 1 nl., 448, 30 nl., tabl. 10; zeszyt po sgr. 6. W niektórych bibliotekach zachowały się poszczególne zeszyty z tymczasowym tytułem: Pieśni ludu zebrał ... B. m. b. r. Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — toż pod tytułem: Pieśni ludu polskiego zebrał i wydał ... Serya I. Tamże, 1857, w 8ce, str. XI, 1 nl., 448, 30 nl., tabl. 10. Stanowi serię pierwszą dzieła: Lud, jego zwyczaje, sposób życia...; obacz wyżej. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Pieśni ludu polskiego, z melodyami i rycinami, zebrał ... Zeszyt 1—12.
Warszawa, nakł. Wydawcy, Druk. J. Jaworskiego, 1856—1857,
w 12ce, str. XI, 1 nl., 448, 30 nl., tabl. 10; zeszyt po sgr. 6.
W niektórych bibliotekach zachowały się poszczególne zeszyty z tymczasowym tytułem: Pieśni ludu zebrał ... B. m. b. r.
Ak. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol.
— toż pod tytułem: Pieśni ludu polskiego zebrał i wydał ... Serya I. Tamże, 1857, w 8ce, str. XI, 1 nl., 448, 30 nl., tabl. 10.
Stanowi serię pierwszą dzieła: Lud, jego zwyczaje, sposób życia...; obacz wyżej.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.