Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Przedstawił ... Serya I (właściwie II!). Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Sandomierskie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, (w komisie G. Gebethnera i Wolffa), Druk. Jana Jaworskiego, 1865,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 283, 5 nl., tabl. 2; złp. 16gr. 20. Na karcie przedtytułowej wszystkich serii tytuł: Materyały do etnografii słowiańskiej. — Serię pierwszą stanowią wydane w Warszawie r. 1857: Pieśńi ludu polskiego ... Serya I; opis obacz niżej. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya III. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Kujawy. Część pierwsza. Tamże, 1867, w 4ce, str. 347, 5 nl., tabl. 2; rub. 2 kop. 50. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya IV. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Kujawy. Część druga. Tamże, 1867, w 4ce, str. 318, 4 nl., tabl. 2. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż przedstawił ... Członek Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Krakowie i muzycznego we Lwowie. Serya V Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część pierwsza wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Towarzystwa nauk. krak. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1871, w 4ce, str. 8 nl., VIII, 384, tabl. 2; złr. 3 cent. 30. Dedykowane przez autora: Rodzinie Konopków w Tomaszowicach, Modlnicy i Mogilanach. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — toż przedstawił... Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu i muzycznego we Lwowie. Serya VI. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część druga wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Tamże, 1873, w 4ce, str. 6 nl., V, 1 nl., 540, tabl. 2; rub. 2 kop. 25. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — toż. Serya VII. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część trzecia wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Tamże, 1874, w 4ce, str. 5 nl., VI, 354, tabl. 1; rub. 2 kop. 25. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya VIII. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część czwarta Powieści, przysłowia i język wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Kraków, Druk. Dr. Ludwika Gumplowicza, 1875, w 4ce, str. 2 nl., VII, 3 nl., 368, tabl. 1; złr. 3 cent. 50. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya IX. Z dwiema rycinami, wedle rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. Część pierwsza. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1875, w 4ce, str. 4 nl., IV, 320, tabl. 2; złr. 3. Ak. — Czart.,— Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —Wrocł.Un. — toż. Serya X. Z ryciną wedle rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1876, w 4ce, str. 4 nl., II, 388, tabl. 1; rs. 2 k. 25. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XI. Z ryciną wedle rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. Część trzecia wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1877, w 4ce, str. 4 nl., IV, 248, tabl. 1; złr. 2 cent. 50. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XII. W. Ks. Poznańskie. Część czwarta wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1879, w 4ce, str. VIII, 335. Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XIII. W. Ks. Poznańskie. Część piąta. Wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1880, w 4ce, str. XV, 1 nl., 212; rs. 3. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XIV. W. Ks. Poznańskie. Część szósta wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. (Powieści). Tamże, 1881, w 4ce, str. V, 1 nl., 390; kor. 6. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — toż. Serya XV. W. Ks. Poznańskie. Część siódma wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. (Wierzenia). Tamże, 1882, w 4ce, str. VI, 323, 1 nl.; kor. 6, całość w 7 częściach za zniżoną cenę: kor. 16.50. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Przedstawił... Członek kor. Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznego we Lwowie. Serya XVI. Lubelskie. Część pierwsza wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1883, w 4ce, str. 2 nl., IV, 2 nl., 330, tabl. 1. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XVII. Lubelskie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1884, w 4ce, str. V, 3 nl., 244, tabl. 1; cena zniż. cz. I—11; kor. 4.50. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XVIII. Kieleckie. Część pierwsza wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1885, w 4ce, str. 2 nl., II, 242. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XIX. Kieleckie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1886, w 4ce, str. 2 nl., IV, 267; cena zniżona cz. I—II: kor. 4. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XX. Radomskie. Część pierwsza wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1887, w 4ce, str. VIII, 2 nl., 312, 1 nl. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Serya XXI. Radomskie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1888, w 4ce, str. VI, 2 nl., 244; cena zniż. cz. I—II: kor. 4. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż. Przedstawił... Członek kor. Akademii Umiejęt. i honorowy Tow. Tatrzańskiego w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznych we Lwowie i Warszawie. Serya XXII. Łęczyckie. Wydane z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1889, w 4ce, str. VIII, 279; cena zniż. kor. 2. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un.— Wrocł.Un. — toż. Przedstawił ..., Członek kor. Akademii Umiejętności i honor. Towarz. Tatrzańskiego w Krakowie, Człon. ces. Tow. geograf. w Petersburgu, Człon. Towarz. etnograficznych w Paryżu i Lizbonie, Człon. honor. ces. Tow. miłośników przyrody w Moskwie, Człon. Towarz. pedag. i muzycznego we Lwowie, oraz Człon. honor. Towarz. muzycznego w Warszawie. Serya XXIII. (Z ryciną). Kaliskie. Część pierwsza. Wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1890, w 4ce, str. V, 1 nl., 271, tabl. l; kor. 2. Więcej nie wyszło. Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Przedstawił ... Serya I (właściwie II!). Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Sandomierskie.
Warszawa, (w komisie G. Gebethnera i Wolffa), Druk. Jana Jaworskiego, 1865,
w 4ce, str. 283, 5 nl., tabl. 2; złp. 16gr. 20.
Na karcie przedtytułowej wszystkich serii tytuł: Materyały do etnografii słowiańskiej. — Serię pierwszą stanowią wydane w Warszawie r. 1857: Pieśńi ludu polskiego ... Serya I; opis obacz niżej.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya III. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Kujawy. Część pierwsza. Tamże, 1867, w 4ce, str. 347, 5 nl., tabl. 2; rub. 2 kop. 50.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya IV. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona. Kujawy. Część druga. Tamże, 1867, w 4ce, str. 318, 4 nl., tabl. 2.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. —
Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż przedstawił ... Członek Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Krakowie i muzycznego we Lwowie. Serya V Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część pierwsza wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Towarzystwa nauk. krak. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1871, w 4ce, str. 8 nl., VIII, 384, tabl. 2; złr. 3 cent. 30.
Dedykowane przez autora: Rodzinie Konopków w Tomaszowicach, Modlnicy i Mogilanach.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un.
— toż przedstawił... Członek kor. Akademii umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu i muzycznego we Lwowie. Serya VI. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część druga wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Tamże, 1873, w 4ce, str. 6 nl., V, 1 nl., 540, tabl. 2; rub. 2 kop. 25.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. —
Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un.
— toż. Serya VII. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część trzecia wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Tamże, 1874, w 4ce, str. 5 nl., VI, 354, tabl. 1; rub. 2 kop. 25.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya VIII. Z rycinami i drzeworytami wedle rysunku W. Gersona, Tadeusza Konopki i fotografij Rzewuskiego. Krakowskie. Część czwarta Powieści, przysłowia i język wydana z pomocą funduszu księcia Jerzego Romana Lubomirskiego pod zarządem Akademii umiejętności w Krakowie. Kraków, Druk. Dr. Ludwika Gumplowicza, 1875, w 4ce, str. 2 nl., VII, 3 nl., 368, tabl. 1; złr. 3 cent. 50.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.
— toż. Serya IX. Z dwiema rycinami, wedle rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. Część pierwsza. Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1875, w 4ce, str. 4 nl., IV, 320, tabl. 2; złr. 3.
Ak. — Czart.,— Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —Wrocł.Un.
— toż. Serya X. Z ryciną wedle rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1876, w 4ce, str. 4 nl., II, 388, tabl. 1; rs. 2 k. 25.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.
— toż. Serya XI. Z ryciną wedle rysunku B. Hoffa. W. Ks. Poznańskie. Część trzecia wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1877, w 4ce, str. 4 nl., IV, 248, tabl. 1; złr. 2 cent. 50.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XII. W. Ks. Poznańskie. Część czwarta wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1879, w 4ce, str. VIII, 335.
Ak. — Czart. — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XIII. W. Ks. Poznańskie. Część piąta. Wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1880, w 4ce, str. XV, 1 nl., 212; rs. 3.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XIV. W. Ks. Poznańskie. Część szósta wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. (Powieści). Tamże, 1881, w 4ce, str. V, 1 nl., 390; kor. 6.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. —
Warsz.Un.
— toż. Serya XV. W. Ks. Poznańskie. Część siódma wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. (Wierzenia). Tamże, 1882, w 4ce, str. VI, 323, 1 nl.; kor. 6, całość w 7 częściach za zniżoną cenę: kor. 16.50.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Przedstawił... Członek kor. Akademii Umiejętności w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznego we Lwowie. Serya XVI. Lubelskie. Część pierwsza wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1883, w 4ce, str. 2 nl., IV, 2 nl., 330, tabl. 1.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.
— toż. Serya XVII. Lubelskie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1884, w 4ce, str. V, 3 nl., 244, tabl. 1; cena zniż. cz. I—11; kor. 4.50.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XVIII. Kieleckie. Część pierwsza wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1885, w 4ce, str. 2 nl., II, 242.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XIX. Kieleckie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1886, w 4ce, str. 2 nl., IV, 267; cena zniżona cz. I—II: kor. 4.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XX. Radomskie. Część pierwsza wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1887, w 4ce, str. VIII, 2 nl., 312, 1 nl.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż. Serya XXI. Radomskie. Część druga wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1888, w 4ce, str. VI, 2 nl., 244; cena zniż. cz. I—II: kor. 4.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —
Wrocł.Un.
— toż. Przedstawił... Członek kor. Akademii Umiejęt. i honorowy Tow. Tatrzańskiego w Krakowie oraz Towarzystw naukowych w Paryżu, Petersburgu, Lizbonie i muzycznych we Lwowie i Warszawie. Serya XXII. Łęczyckie. Wydane z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1889, w 4ce, str. VIII, 279; cena zniż. kor. 2.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un.— Wrocł.Un.
— toż. Przedstawił ..., Członek kor. Akademii Umiejętności i honor. Towarz. Tatrzańskiego w Krakowie, Człon. ces. Tow. geograf. w Petersburgu, Człon. Towarz. etnograficznych w Paryżu i Lizbonie, Człon. honor. ces. Tow. miłośników przyrody w Moskwie, Człon. Towarz. pedag. i muzycznego we Lwowie, oraz Człon. honor. Towarz. muzycznego w Warszawie. Serya XXIII. (Z ryciną). Kaliskie. Część pierwsza. Wydana z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie. Tamże, 1890, w 4ce, str. V,
1 nl., 271, tabl. l; kor. 2. Więcej nie wyszło.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.