Nazwisko i imię:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Tytuł:
Chełmskie. Obraz etnograficzny. Skreślił ... Członek Kor. Akademii Umiejętności i honor. Towarz. Tatrzańskiego w Krakowie, Człon. Towarz. geograf. w Petersburgu, Człon. Towarz. etnograficznych w Paryżu i Lizbonie, Człon. honor. Tow. miłośników przyrody w Moskwie, Człon. Towarz. pedag. i muzycznego we Lwowie, oraz Człon. honor. Towarz. muzycznego w Warszawie. Z rycinami podług rysunków Walerego Elijasza. Tom I. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1890,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. VII, 1 nl., 371, tabl. 10. Na str. VI informacja, że materiały pomagała zbierać Maria Hempel. Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un. — toż, tom II. Z materyałow pośmiertnych wydał Dr. I. Kopernicki. Z dwiema rycinami. Kosztem Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891, w 8ce, str. VI, 265, tabl. 2; t. I—II: kor. 5. Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —Wrocł.Un.
Całość:
Kolberg Oskar (właściwie: Henryk Oskar; 1814—1890).
Chełmskie. Obraz etnograficzny. Skreślił ... Członek Kor. Akademii Umiejętności i honor. Towarz. Tatrzańskiego w Krakowie, Człon. Towarz. geograf. w Petersburgu, Człon. Towarz. etnograficznych w Paryżu i Lizbonie, Człon. honor. Tow. miłośników przyrody w Moskwie, Człon. Towarz. pedag. i muzycznego we Lwowie, oraz Człon. honor. Towarz. muzycznego w Warszawie. Z rycinami podług rysunków Walerego Elijasza. Tom I. Wydany z pomocą Akademii Umiejętności w Krakowie.
Tamże [Kraków, Druk. Uniwersytetu Jagiellońskiego], 1890,
w 4ce, str. VII, 1 nl., 371, tabl. 10.
Na str. VI informacja, że materiały pomagała zbierać Maria Hempel.
Czart. — Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. —
Ossol. — Płock — Pozn.Un. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. — Wrocł.Un.
— toż, tom II. Z materyałow pośmiertnych wydał Dr. I. Kopernicki. Z dwiema rycinami. Kosztem Akademii Umiejętności w Krakowie. Kraków, druk. Wł. L. Anczyca i Spółki, 1891, w 8ce, str. VI, 265, tabl. 2; t. I—II: kor. 5.
Gdańsk — Inst.Bad.Lit. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Płock — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Śl. — Tor.Ks.M. — Tor.Un. — Warsz.Un. —Wrocł.Un.