Nazwisko i imię:
Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831).
Opis/komentarz:
obacz Doniesienia. Dodatek do Gazety Warszawskiej; Gazeta Korrespondenta Warszawskiego (1815); Gazeta Warszawska (1815, 1819); Miscellen (Polnische; Warsz. 1826—27); Mnemosyne (Lwów 1827); Netto F. A. (Teorya 1825 i n.); Pamiętnik Warszawski (1815—21); Roczniki Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk; Sylwan (Warsz.).
Całość:
Kolberg (Colberg) Juliusz (właściwie: Krzysztof Juliusz Henryk; 1776—1831).
obacz Doniesienia. Dodatek do Gazety Warszawskiej; Gazeta Korrespondenta Warszawskiego (1815); Gazeta Warszawska (1815, 1819); Miscellen (Polnische; Warsz. 1826—27); Mnemosyne (Lwów 1827); Netto F. A. (Teorya 1825 i n.); Pamiętnik Warszawski (1815—21); Roczniki Warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk; Sylwan (Warsz.).