Nazwisko i imię:
Botaniczny ogród,
Opis/komentarz:
ob. Ogród.
Całość:
Botaniczny ogród,
ob. Ogród.