Nazwisko i imię:
Kloczkowski Jan ks. (1812—1884).
Opis/komentarz:
obacz Czytelnia Niedzielna (Warsz. 1859—60); Frączkiewicz Franciszek (Pielgrzymka 1869 i n.); Gazeta Codzienna (Warsz. 1860); Gazeta Radomska (1891); Gwiazdka czyli Kolęda (Warsz. 1866); Kalendarz na rok 1867 z obrazkami (Warsz.); Kalendarz na rok przestępny 1868 ozdobiony 10 rycinami litogr. (Warsz.); Kalendarz na rok przestępny 1872 z obrazkami (Warsz.); Noworocznik. Kalendarz illustr. dla Polek na rok 1866 i 1867 (Warsz.); Pamiętnik Religijno-Moralny (Warsz.); Przegląd Katolicki (Warsz.); Zorza (Warsz. 1866, 1884).
Całość:
Kloczkowski Jan ks. (1812—1884).
obacz Czytelnia Niedzielna (Warsz. 1859—60); Frączkiewicz Franciszek (Pielgrzymka 1869 i n.); Gazeta Codzienna (Warsz. 1860); Gazeta Radomska (1891); Gwiazdka czyli Kolęda (Warsz. 1866); Kalendarz na rok 1867 z obrazkami (Warsz.); Kalendarz na rok przestępny 1868 ozdobiony 10 rycinami litogr. (Warsz.); Kalendarz na rok przestępny 1872 z obrazkami (Warsz.); Noworocznik. Kalendarz illustr. dla Polek na rok 1866 i 1867 (Warsz.); Pamiętnik Religijno-Moralny (Warsz.); Przegląd Katolicki (Warsz.); Zorza (Warsz. 1866, 1884).