Nazwisko i imię:
Kling Stefan.
Tytuł:
Szkice kartograficzne, odnoszące się do kraju rodzinnego i monarchii austryacko węgierskiej dla użytku szkół ludowych i średnich.
Miejsce i rok wydania:
Przemyśl, A. Juszyński, druk. M. Dżułyńskiego, 1898,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 3 nl. tekstu, tabl. litogr. 26; kor. 1. 20.
Całość:
Kling Stefan.
Szkice kartograficzne, odnoszące się do kraju rodzinnego i monarchii austryacko węgierskiej dla użytku szkół ludowych i średnich.
Przemyśl, A. Juszyński, druk. M. Dżułyńskiego, 1898,
w 4ce, str. 3 nl. tekstu, tabl. litogr. 26; kor. 1. 20.