Nazwisko i imię:
Kauss Antoni.
Tytuł:
Krótki opis rewiru sliwnickiego należącego do lasów państwa Krasiczyńskiego oraz przewodnik do wycieczki Tow. leśnego galicyjskiego odbyć się mającej dnia 28. Września 1884. Z mapą przeglądową.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Towarzystwa leśnego galicyjskiego, druk. I. Związkowej Drukarni, 1884,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 15, mapa 1. Na końcu tekstu podpis: Antoni Kauss nadleśniczy. Jag.
Całość:
Kauss Antoni.
Krótki opis rewiru sliwnickiego należącego do lasów państwa Krasiczyńskiego oraz przewodnik do wycieczki Tow. leśnego galicyjskiego odbyć się mającej dnia 28. Września 1884. Z mapą przeglądową.
Lwów, nakł. Towarzystwa leśnego galicyjskiego, druk. I. Związkowej Drukarni, 1884,
w 8ce, str. 15, mapa 1.
Na końcu tekstu podpis: Antoni Kauss nadleśniczy.
Jag.