Nazwisko i imię:
Józefowicz Wincenty (1798—1845).
Tytuł:
Wykład praktyczny miernictwa i niwellacyi z wszelkiemi zastosowaniami do potrzeb gospodarzy wiejskich, tak pod względem urządzenia i podziału pól, jako też zaprowadzenia gospodarstwa leśnego, osuszania i zwilgotniania łąk i t. d., z przydaniem najprostszych obrachowan tyczących się lesnictwa, gorzelnictwa, gospodarstwa rolnego i tabeli redukcyjnych miar i wag obcych na polskie. Przez ... magistra filozofii professora geometryi stosowanej i miernictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Z 7 tablicami.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk Chmielewskiego, 1843,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 2 nl., 243, 7 nl., XX, tabl. 7; złp. 12. Dedykowane przez autora dyrektorowi Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, Michałowi Oczapowskiemu. Na str. 1—8: Przedmowa (autora). Gdańsk — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un. Wg Polskiego Słownika Biograficznego (t. XI, str. 307) był autorem publikacji: O wpływie matematyki na ulepszenie gospodarstwa wiejskiego (Warszawa 1844).
Całość:
Józefowicz Wincenty (1798—1845).
Wykład praktyczny miernictwa i niwellacyi z wszelkiemi zastosowaniami do potrzeb gospodarzy wiejskich, tak pod względem urządzenia i podziału pól, jako też zaprowadzenia gospodarstwa leśnego, osuszania i zwilgotniania łąk i t. d., z przydaniem najprostszych obrachowan tyczących się lesnictwa, gorzelnictwa, gospodarstwa rolnego i tabeli redukcyjnych miar i wag obcych na polskie. Przez ... magistra filozofii professora geometryi stosowanej i miernictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie. Z 7 tablicami.
Warszawa, nakł. S. H. Merzbacha, druk Chmielewskiego, 1843,
w 4ce, str. 2 nl., 243, 7 nl., XX, tabl. 7; złp. 12.
Dedykowane przez autora dyrektorowi Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie, Michałowi Oczapowskiemu.
Na str. 1—8: Przedmowa (autora).
Gdańsk — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Wg Polskiego Słownika Biograficznego (t. XI, str. 307) był autorem publikacji: O wpływie matematyki na ulepszenie gospodarstwa wiejskiego (Warszawa 1844).