Nazwisko i imię:
Józefowicz Wincenty (1798—1845).
Tytuł:
Praktyczne nawodnianie łąk, wraz z planami do położenia kraju naszego zastosowane, z opisem i planem łąki sztucznie utworzonéj w Dobrach Żarki, Gubernii Kieleckiéj, przez ... Mag. Filoz. Prof. miernic. i Jeometryi stósowanéj w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie.
Miejsce i rok wydania:
Tamże [Warszawa, nakł. Gustawa Leona Glücksberga, druk. S. Strąbskiego], 1844,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 12 nl., 138, tabl. 1; złp. 3. Czart. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Józefowicz Wincenty (1798—1845).
Praktyczne nawodnianie łąk, wraz z planami do położenia kraju naszego zastosowane, z opisem i planem łąki sztucznie utworzonéj w Dobrach Żarki, Gubernii Kieleckiéj, przez ... Mag. Filoz. Prof. miernic. i Jeometryi stósowanéj w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Marymoncie.
Tamże [Warszawa, nakł. Gustawa Leona Glücksberga, druk. S. Strąbskiego], 1844,
w 8ce, str. 12 nl., 138, tabl. 1; złp. 3.
Czart. — Jag. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn.TPN — Pozn.Un. — Warsz.Un.