Nazwisko i imię:
Józefowicz (Jouzefovitsch, Juzefowicz) Michaił Władimirowicz (1802—1889) i Iwaniszew Mikoła Dmitrowicz.
Tytuł:
Objasnienije ot Priedsiedatiela Kijewskoj Kommissii dla rozbora driewnich aktow i Sodierżanije Postanowlenij dworianskich prowincialnych siejmow w jugozapadnoj Rossiji 1569—1654. Izwleczeno iz Igo toma II-j czasti Archiwa, jugozapadnoj Rossiji izdawajemago Kijewskoju Kommissieju dla razbora driewnich aktow.
Miejsce i rok wydania:
Kijew, w uniwersitietskoj tipografii, 1861,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. LXIV. Jag. Był też (wspólnie z M. Iwaniszewem) wydawcą: Archiw Jugozapadnoj Rosii.
Całość:
Józefowicz (Jouzefovitsch, Juzefowicz) Michaił Władimirowicz (1802—1889) i Iwaniszew Mikoła Dmitrowicz.
Objasnienije ot Priedsiedatiela Kijewskoj Kommissii dla rozbora driewnich aktow i Sodierżanije Postanowlenij dworianskich prowincialnych siejmow w jugozapadnoj Rossiji 1569—1654. Izwleczeno iz Igo toma II-j czasti Archiwa, jugozapadnoj Rossiji izdawajemago Kijewskoju Kommissieju dla razbora driewnich aktow.
Kijew, w uniwersitietskoj tipografii, 1861,
w 8ce, str. LXIV.
Jag.
Był też (wspólnie z M. Iwaniszewem) wydawcą: Archiw Jugozapadnoj Rosii.