Nazwisko i imię:
Język połabski.
Opis/komentarz:
ob. Połabski język.
Całość:
Język połabski.
ob. Połabski język.