Nazwisko i imię:
Język narodowy.
Opis/komentarz:
ob. Pamiątka (1877); Stablewski Florian ks. i Kantak (W obronie 1883).
Całość:
Język narodowy.
ob. Pamiątka (1877); Stablewski Florian ks. i Kantak (W obronie 1883).