Nazwisko i imię:
Jenike Ludwik (1818—1903).
Opis/komentarz:
obacz Ameryka (Toledo—Ohio); Ateneum (Warsz.); Biblioteka powszechna (Złoczów); Biblioteka Najcelniejszych utworów literatury europejskiej; Biblioteka Warszawska; Biesiada Literacka (Warsz.); Bluszcz (Lwów); Cooper James Fenimore (Krzysztof Kolumb 1853); Czas (Krak.); Dziedziczka (Bogata, 1870); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz.); Dziennik Poznański; Dziennik Warszawski; Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz.); Encyklopedya ogólna wiedzy ludzkiej (Warsz.); Encyklopedyja Powszechna (Warsz. 1859—68); Gazeta Codzienna (Warsz.); Gazeta Polska (Warsz.); Gazeta Warszawska; Głos (Warsz. 1887—1900); Goldsmith Oliwer (Wikary Wakefield'ski 1853); Goethe J. W.; Gwiazdka. Jednodniówka (Warsz. 1891); Gwiazdka. Wydawnictwo Warszawskiego Tow. Dobroczynności (1887); Kalendarz (Jana Jaworskiego) Illustr. (Warsz. 1875); Kalendarz Poznański (1860); Kalendarz (J. Ungra) Warszawski; Kłosy (Warsz.); Koerner Teodor (Zriny 1867); Kraj (Petersb.); Kronika Rodzinna (Warsz.); Książka zbiorowa ofiarowana K. W. Wójcickiemu (Warsz. 1862); Księga Świata (Warsz.); Kurier Codzienny (Warsz.); Kurier Codzienny. Premium. (Warsz. 1888); Kurier Poranny (Warsz.); Kurier Warszawski; Niedziela (Detroit); Pogorzelców (Dla, 1885); Pomoc (Na, 1884); Promyki Gwiazdkowe (Warsz. 1888); Prosna (Kalisz 1895); Rottek Karol (Historya 1852); Sami sobie. Książka zbiorowa na rzecz Warsz. Kasy literackiej (1900); Stryja (Dla, 1886); Świat (Krak.); Tygodnik Ilustrowany (Warsz.); Tygodnik Polski (Warsz. 1898); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Wędrowiec (Warsz.); Wieniec. Pismo zbiorowe ofiarowane S. Jachowiczowi (1858); Wiek (Warsz.); Wildt Karol (Księgarnia); Wisła. Księga zbiorowa ku uczczeniu 25cioletniej rocznicy pracy na polu dziennikarskiem P. Stalmacha (1873); Ziarno (Warsz. 1880); Życie (Warsz.).
Całość:
Jenike Ludwik (1818—1903).
obacz Ameryka (Toledo—Ohio); Ateneum (Warsz.); Biblioteka powszechna (Złoczów); Biblioteka Najcelniejszych utworów literatury europejskiej; Biblioteka Warszawska; Biesiada Literacka (Warsz.); Bluszcz (Lwów); Cooper James Fenimore (Krzysztof Kolumb 1853); Czas (Krak.); Dziedziczka (Bogata, 1870); Dziennik Poranny i Anonsowy (Warsz.); Dziennik Poznański; Dziennik Warszawski; Echo Muzyczne i Teatralne (Warsz.); Encyklopedya ogólna wiedzy ludzkiej (Warsz.); Encyklopedyja Powszechna (Warsz. 1859—68); Gazeta Codzienna (Warsz.); Gazeta Polska (Warsz.); Gazeta Warszawska; Głos (Warsz. 1887—1900); Goldsmith Oliwer (Wikary Wakefield'ski 1853); Goethe J. W.; Gwiazdka. Jednodniówka (Warsz. 1891); Gwiazdka. Wydawnictwo Warszawskiego Tow. Dobroczynności (1887); Kalendarz (Jana Jaworskiego) Illustr. (Warsz. 1875); Kalendarz Poznański (1860); Kalendarz (J. Ungra) Warszawski; Kłosy (Warsz.); Koerner Teodor (Zriny 1867); Kraj (Petersb.); Kronika Rodzinna (Warsz.); Książka zbiorowa ofiarowana K. W. Wójcickiemu (Warsz. 1862); Księga Świata (Warsz.); Kurier Codzienny (Warsz.); Kurier Codzienny. Premium. (Warsz. 1888); Kurier Poranny (Warsz.); Kurier Warszawski; Niedziela (Detroit); Pogorzelców (Dla, 1885); Pomoc (Na, 1884); Promyki Gwiazdkowe (Warsz. 1888); Prosna (Kalisz 1895); Rottek Karol (Historya 1852); Sami sobie. Książka zbiorowa na rzecz Warsz. Kasy literackiej (1900); Stryja (Dla, 1886); Świat (Krak.); Tygodnik Ilustrowany (Warsz.); Tygodnik Polski (Warsz. 1898); Tygodnik Powszechny (Warsz.); Upominek. Książka zbiorowa na cześć Elizy Orzeszkowej (1893); Wędrowiec (Warsz.); Wieniec. Pismo zbiorowe ofiarowane S. Jachowiczowi (1858); Wiek (Warsz.); Wildt Karol (Księgarnia); Wisła. Księga zbiorowa ku uczczeniu 25cioletniej rocznicy pracy na polu dziennikarskiem P. Stalmacha (1873); Ziarno (Warsz. 1880); Życie (Warsz.).