Nazwisko i imię:
Jenike Ludwik (1818—1903).
Tytuł:
Kronika Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 1782 do 1890. Skreślił na podstawie akt kościelnych i konsystorskich oraz pism ówczesnych ... prezes kolegjum miejscowego.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., 219, 1 nl. Lub.Un.Kat. — Warsz.Un.
Całość:
Jenike Ludwik (1818—1903).
Kronika Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie 1782 do 1890. Skreślił na podstawie akt kościelnych i konsystorskich oraz pism ówczesnych ... prezes kolegjum miejscowego.
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1891,
w 8ce, str. 2 nl., 219, 1 nl.
Lub.Un.Kat. — Warsz.Un.