Nazwisko i imię:
Jenike Ludwik (1818—1903).
Tytuł:
Stefan Czarniecki urywek historyczny. Skreślił ... Z wizerunkami: Czarnieckiego i Pomnika jego w Tykocinie.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry, 1891
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 168, tabl. 2, rub. 1.20. Dedykowane Tadeuszowi Korzonowi. Na str. 7—8: Słowo wstępne (autora). Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.
Całość:
Jenike Ludwik (1818—1903).
Stefan Czarniecki urywek historyczny. Skreślił ... Z wizerunkami: Czarnieckiego i Pomnika jego w Tykocinie.
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiry, 1891
w 8ce, str. 168, tabl. 2, rub. 1.20.
Dedykowane Tadeuszowi Korzonowi.
Na str. 7—8: Słowo wstępne (autora).
Czart. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Śl. — Tor.Un. — Warsz.Un.