Nazwisko i imię:
Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877).
Opis/komentarz:
obacz Avancinus Mikołaj (Rok Chrystusowy 1850 i n.); Bellecjusz Alojzy (Ćwiczenia duchowne 1851 i n.); Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej (Krak.); Byron Jerzy Noel Gordon (Poezye 1835); Choński Henryk Edward (1834); Co sądzić (1835); Compte Rendu (Premier) de la Société polonaise (Paris 1834); Czajkowski Michał (Powieści kozackie 1837, Wernyhora 1838 i n.); Czartoryski Adam Jerzy i ... (The First General Account 1834); Czas (Krak.); Dziennik Narodowy (Lwów); Dziennik Narodowy (Paryż); Dziennik Poznański; Dzwon Duchowny (Warsz. 1863); Dzwonek III zakonu (Krak.); Encyklopedyja Wychowawcza (Warsz.); Familia Chrześciańska (Toruń); Franciszek Salezy św. (Droga 1865, Filotea 1862 i n.); Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego; Gazeta Polska (Pozn.); Goniec Polski (Pozn.); Gorecki Antoni (Poezyie Litwina 1834); Imię (W) Boże (1889); Januszkiewicz Eustachy (Katalog, słów 1835); Jastrzębski J. L. (Dalszy ciąg 1839); Kalendarz Katolicki Krakowski (1881); Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego (Paryż 1838 i n.); Kappen Hermann Joseph (Sługa chrześcijański 1880); Katolik (Chełmno 1868); Krasiński Zygmunt (Dwanaście listów 1897, Nie-boska Komedya 1837); Kronika Emigracji Polskiej (Paryż); Kronika Rodzinna (Warsz.); Kurier Polski (Warsz. 1831); Lamenais Hugo Fel. (Słowa wieszcze 1834); Ledochowski Antoni (?); Ledóchowski Jan (Kilka słów 1834); Leroy Ludwik (Medycyna 1829); Łowiec (Lwów 1879); Maj (Trzeci, Paryż 1840); Mickiewicz Adam (Dziady cz. 3, 1833, Księgi 1834, Pan Tadeusz 1834, Poezye t. 7—8 1835—6); Mieczysławska Makryna; Mochnacki Maurycy (Pisma rozmaite 1836); Nabożeństwo polskie w Paryżu (1850); Niemcewicz Julian Ursyn (Epitre au general Charles Kniaziewicz 1830, list do Karola Kniaziewicza 1835); Niezabitowski Feliks Napoleon, Świerczewski Walenty Józef, Mokrzycki Franciszek (Do Tułaczów Polskich 1835); Pielgrzym Polski (Detroit 1886); Pielgrzym Polski (Paryż 1833); Piotr z Alkantary św, (Jak człowiek 1890); Pol Wincenty (Pieśni Janusza 1833); Polska (Młoda, Paryż 1838); Polska (Nowa, Paryż 1833); Przegląd Katolicki (Warsz.); Przegląd Literacki i Artystyczny (Krak. 1861); Przegląd Lwowski; Przegląd Polski (Krak.); Przegląd Poznański; Robert Bellarmin św. (Katechizm krótko zebrany 1844 i n., Katechizm mniejszy 1855 i n., Katechizm pośredni 1858, Katechizm większy 1850, Konferencye o rzeczach ostatecznych 1888, Wykład nauki chrześciańskiej 1844); Rocznik Emigracji Polskiej (Paryż 1836); Rozrywki (Nowe) dla dzieci (Paryż 1834); Scupoli Wawrzyniec Dominik (Walka duchowna ok. 1850); Souvenirs de la Pologne (Paryż 1833); Toasty w dzień imienin (1836); Tomasz à Kempis (O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ok. 1841 i n.); Tygodnik Ilustrowany (Warsz. 1897); Tygodnik Katolicki (Grodzisk 1865); Tygodnik Literacki (Pozn. 1839); Warta (Pozn. 1874); Wędrowiec (Warsz.); Ventura Joachim Raulica (Kazania 1855, Mowa pogrzebowa 1847); Wiadomości Krajowe i Emigracyjne (Paryż 1837); Witwicki Stefan (Poezye biblijne, 1836, 1840); Zdanie Sprawy Stowarzyszenia Naukowej Pomocy (Paryż 1835).
Całość:
Jełowicki Aleksander ks. (1804—1877).
obacz Avancinus Mikołaj (Rok Chrystusowy 1850 i n.); Bellecjusz Alojzy (Ćwiczenia duchowne 1851 i n.); Biblioteka nowa uniwersalna arcydzieł literatury europejskiej (Krak.); Byron Jerzy Noel Gordon (Poezye 1835); Choński Henryk Edward (1834); Co sądzić (1835); Compte Rendu (Premier) de la Société polonaise (Paris 1834); Czajkowski Michał (Powieści kozackie 1837, Wernyhora 1838 i n.); Czartoryski Adam Jerzy i ... (The First General Account 1834); Czas (Krak.); Dziennik Narodowy (Lwów); Dziennik Narodowy (Paryż); Dziennik Poznański; Dzwon Duchowny (Warsz. 1863); Dzwonek III zakonu (Krak.); Encyklopedyja Wychowawcza (Warsz.); Familia Chrześciańska (Toruń); Franciszek Salezy św. (Droga 1865, Filotea 1862 i n.); Gazeta W. Xięstwa Poznańskiego; Gazeta Polska (Pozn.); Goniec Polski (Pozn.); Gorecki Antoni (Poezyie Litwina 1834); Imię (W) Boże (1889); Januszkiewicz Eustachy (Katalog, słów 1835); Jastrzębski J. L. (Dalszy ciąg 1839); Kalendarz Katolicki Krakowski (1881); Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego (Paryż 1838 i n.); Kappen Hermann Joseph (Sługa chrześcijański 1880); Katolik (Chełmno 1868); Krasiński Zygmunt (Dwanaście listów 1897, Nie-boska Komedya 1837); Kronika Emigracji Polskiej (Paryż); Kronika Rodzinna (Warsz.); Kurier Polski (Warsz. 1831); Lamenais Hugo Fel. (Słowa wieszcze 1834); Ledochowski Antoni (?); Ledóchowski Jan (Kilka słów 1834); Leroy Ludwik (Medycyna 1829); Łowiec (Lwów 1879); Maj (Trzeci, Paryż 1840); Mickiewicz Adam (Dziady cz. 3, 1833, Księgi 1834, Pan Tadeusz 1834, Poezye t. 7—8 1835—6); Mieczysławska Makryna; Mochnacki Maurycy (Pisma rozmaite 1836); Nabożeństwo polskie w Paryżu (1850); Niemcewicz Julian Ursyn (Epitre au general Charles Kniaziewicz 1830, list do Karola Kniaziewicza 1835); Niezabitowski Feliks Napoleon, Świerczewski Walenty Józef, Mokrzycki Franciszek (Do Tułaczów Polskich 1835); Pielgrzym Polski (Detroit 1886); Pielgrzym Polski (Paryż 1833); Piotr z Alkantary św, (Jak człowiek 1890); Pol Wincenty (Pieśni Janusza 1833); Polska (Młoda, Paryż 1838); Polska (Nowa, Paryż 1833); Przegląd Katolicki (Warsz.); Przegląd Literacki i Artystyczny (Krak. 1861); Przegląd Lwowski; Przegląd Polski (Krak.); Przegląd Poznański; Robert Bellarmin św. (Katechizm krótko zebrany 1844 i n., Katechizm mniejszy 1855 i n., Katechizm pośredni 1858, Katechizm większy 1850, Konferencye o rzeczach ostatecznych 1888, Wykład nauki chrześciańskiej 1844); Rocznik Emigracji Polskiej (Paryż 1836); Rozrywki (Nowe) dla dzieci (Paryż 1834); Scupoli Wawrzyniec Dominik (Walka duchowna ok. 1850); Souvenirs de la Pologne (Paryż 1833); Toasty w dzień imienin (1836); Tomasz à Kempis (O naśladowaniu Jezusa Chrystusa ok. 1841 i n.); Tygodnik Ilustrowany (Warsz. 1897); Tygodnik Katolicki (Grodzisk 1865); Tygodnik Literacki (Pozn. 1839); Warta (Pozn. 1874); Wędrowiec (Warsz.); Ventura Joachim Raulica (Kazania 1855, Mowa pogrzebowa 1847); Wiadomości Krajowe i Emigracyjne (Paryż 1837); Witwicki Stefan (Poezye biblijne, 1836, 1840); Zdanie Sprawy Stowarzyszenia Naukowej Pomocy (Paryż 1835).