Nazwisko i imię:
Jaw!
Tytuł:
Na Jaw!
Miejsce i rok wydania:
Poznań, druk. Jarosława Leitgebra, 1878,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 35. Na str. 8—15 odezwa: Do Narodu Polskiego, z datą: Warszawa, 1 II 1878, podp.: Rząd Narodowy Polski. Jag.
Całość:
Jaw!
Na Jaw!
Poznań, druk. Jarosława Leitgebra, 1878,
w 8ce, str. 35.
Na str. 8—15 odezwa: Do Narodu Polskiego, z datą: Warszawa, 1 II 1878, podp.: Rząd Narodowy Polski.
Jag.