Nazwisko i imię:
Jaugey Jan.
Tytuł:
Słownik apologetyczny wiary katolickiej podług D-ra ... opracowany i wydany staraniem X. Władysława Szcześniaka Mag. Teol. i grona współpracowników. Tom 1—3.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. St. Niemiry, 1894—1896 (na okładce t. II: 1895, t. III: 1899),
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. XXV, 1 nl., 27—752, II; 797, 1 nl., II; 931, 1 nl., II, 2 nl.; rub. 13.50. Na ostatniej stronie nieliczbowanej podani współpracownicy Słownika, księża: St. Gall, A. Kakowski, Z. Mścichowski, L. Ponewczyński, F. Puchalski, W. Szcześniak. Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Jaugey Jan.
Słownik apologetyczny wiary katolickiej podług D-ra ... opracowany i wydany staraniem X. Władysława Szcześniaka Mag. Teol. i grona współpracowników. Tom 1—3.
Warszawa, druk. St. Niemiry, 1894—1896 (na okładce t. II: 1895, t. III: 1899),
w 8ce większej, str. XXV, 1 nl., 27—752, II; 797, 1 nl., II; 931, 1 nl., II, 2 nl.; rub. 13.50.
Na ostatniej stronie nieliczbowanej podani współpracownicy Słownika, księża: St. Gall, A. Kakowski, Z. Mścichowski, L. Ponewczyński, F. Puchalski, W. Szcześniak.
Inst.Bad.Lit. — Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Tor.Un. — Wrocł.Un.