Nazwisko i imię:
Januszkiewicz Eustachy (1805—1874).
Opis/komentarz:
obacz Biblioteka Warszawska; Biografia powszechna (Paryż 1834); Bossange Hektor Spółka i ... (Zawiadomienie 1833); Czas (Krak.); Dziennik Narodowy (Paryż); Dziennik Wileński (1815—25); Ecole polonaise de Batignolles (1867); Goniec Krakowski (1831); Gwiazdka Cieszyńska; Januszkiewicz Adolf (Żywot 1861 i n.); Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego (Paryż 1838—40); Klaczko Julian (1874); Komitet do zebrania funduszu (1855); Kronika Emigracji (1833); Lelewel Joachim (O monecie 1862, Panowanie 1839, Polska t. 17, 18); Maj (Trzeci, 1843); Mémoire sur la participation d'un certain nombre de Polonais (1871); Mickiewicz Adam (Kurs 1845, Pisma, wyd. zupełne 1860—61); Odezwa o składkę (1860); Niezabitowski F. N., Świerczewski W. J., Mokrzycki Fr. (Do tułaczów 1835); Pamiętnik Emigracji (Paryż); Pielgrzym Polski (Paryż); Polska (Młoda, Paryż); Przegląd Polski (Krak.); Rocznik Emigracji Polskiej (Paryż); Szaniecki J. O. (Do p. Eustachego 1839); Tygodnik Emigracji Polskiej (Paryż); Tygodnik Literacki (Pozn. 1841); Wiadomości Krajowe i Emigracyjne (Paryż); Wiadomości Polskie (Paryż); Wrotnowski F. (Elementarz); Zaleski Bronisław (Seweryn Gałęzowski 1879); Zawiadomienie z 28 II. 1848.
Całość:
Januszkiewicz Eustachy (1805—1874).
obacz Biblioteka Warszawska; Biografia powszechna (Paryż 1834); Bossange Hektor Spółka i ... (Zawiadomienie 1833); Czas (Krak.); Dziennik Narodowy (Paryż); Dziennik Wileński (1815—25); Ecole polonaise de Batignolles (1867); Goniec Krakowski (1831); Gwiazdka Cieszyńska; Januszkiewicz Adolf (Żywot 1861 i n.); Kalendarz Pielgrzymstwa Polskiego (Paryż 1838—40); Klaczko Julian (1874); Komitet do zebrania funduszu (1855); Kronika Emigracji (1833); Lelewel Joachim (O monecie 1862, Panowanie 1839, Polska t. 17, 18); Maj (Trzeci, 1843); Mémoire sur la participation d'un certain nombre de Polonais (1871); Mickiewicz Adam (Kurs 1845, Pisma, wyd. zupełne 1860—61); Odezwa o składkę (1860); Niezabitowski F. N., Świerczewski W. J., Mokrzycki Fr. (Do tułaczów 1835); Pamiętnik Emigracji (Paryż); Pielgrzym Polski (Paryż); Polska (Młoda, Paryż); Przegląd Polski (Krak.); Rocznik Emigracji Polskiej (Paryż); Szaniecki J. O. (Do p. Eustachego 1839); Tygodnik Emigracji Polskiej (Paryż); Tygodnik Literacki (Pozn. 1841); Wiadomości Krajowe i Emigracyjne (Paryż); Wiadomości Polskie (Paryż); Wrotnowski F. (Elementarz); Zaleski Bronisław (Seweryn Gałęzowski 1879); Zawiadomienie z 28 II. 1848.