Nazwisko i imię:
Januszkiewicz Eustachy (1805—1874).
Tytuł:
Polacy w Oporto.
Miejsce i rok wydania:
Paryż, drukarnia i gisernia A. Pinarda, 1833,
Opis/komentarz:
w 12ce, str. 43, fr. 1 cent. 20. (Anonimowo). Treść: Na str. 1—21: Oświadczenie opinji Towarzystwa Litewskiego i ziem Ruskich względem konwencji zawartej między Jenerałem Bemem a ministrem ces. Don Pedro z powodu wydanej przez tegoż Jenerała Odezwy do Młodzieży Litewskiej 24 czerwca 1833; na str. 22—27: Jen. Bem: Konwencya Legji Polskiéy w Portugalji; od str. 28 odezwy Bema. Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol.(?)
Całość:
Januszkiewicz Eustachy (1805—1874).
Polacy w Oporto.
Paryż, drukarnia i gisernia A. Pinarda, 1833,
w 12ce, str. 43, fr. 1 cent. 20. (Anonimowo).
Treść: Na str. 1—21: Oświadczenie opinji Towarzystwa Litewskiego i ziem Ruskich względem konwencji zawartej między Jenerałem Bemem a ministrem ces. Don Pedro z powodu wydanej przez tegoż Jenerała Odezwy do Młodzieży Litewskiej 24 czerwca 1833; na str. 22—27: Jen. Bem: Konwencya Legji Polskiéy w Portugalji; od str. 28 odezwy Bema.
Ak. — Czart. — Jag. — Kórnik — Nar. — Ossol.(?)