Nazwisko i imię:
Janusz Antoni ks. (1820—1861).
Tytuł:
Praca codzienna, coroczna i cało-żywotna każdego Chrześcianina katolickiego, albo Książka modlitewna i Kancyonał dla katolików, z różnych ksiąg nabożnych i śpiewników zebrany.
Miejsce i rok wydania:
Cieszyn, druk. Karola Prochaski, 1857
Opis/komentarz:
w 8ce, str. XVI, 1040, złr. 1, kr. m. k. 40. W trzech miesiącach rozeszło się 4000 egzemplarzy, a na drugie wydanie było w Cieszyńskiém do 1000 prenumeratorów. — toż. Drugie wydanie z dodatkiem. Tamże, 1858, w 8ce, str. XVI, 1057 i rycina.
Całość:
Janusz Antoni ks. (1820—1861).
Praca codzienna, coroczna i cało-żywotna każdego Chrześcianina katolickiego, albo Książka modlitewna i Kancyonał dla katolików, z różnych ksiąg nabożnych i śpiewników zebrany.
Cieszyn, druk. Karola Prochaski, 1857
w 8ce, str. XVI, 1040, złr. 1, kr. m. k. 40.
W trzech miesiącach rozeszło się 4000 egzemplarzy, a na drugie wydanie było w Cieszyńskiém do 1000 prenumeratorów.

— toż. Drugie wydanie z dodatkiem.
Tamże, 1858,
w 8ce, str. XVI, 1057 i rycina.