Nazwisko i imię:
Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878).
Tytuł:
Historya naturalna w piśmiennictwie niemieckiém w wiekach dawniejszych. Napisał Prof. Dr ... Przyczynek do znajomości dawniejszego piśmiennictwa niemieckiego.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, druk. I Związkowéj drukarni, 1878,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 4 nl., 73, 1 nl., k. 60. Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un.
Całość:
Janota Eugeniusz Arnold (1823—1878).
Historya naturalna w piśmiennictwie niemieckiém w wiekach dawniejszych. Napisał Prof. Dr ... Przyczynek do znajomości dawniejszego piśmiennictwa niemieckiego.
Lwów, nakł. Towarzystwa przyrodników imienia Kopernika, druk. I Związkowéj drukarni, 1878,
w 8ce, str. 4 nl., 73, 1 nl., k. 60.
Jag. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un.