Nazwisko i imię:
Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921).
Tytuł:
Narodzenie św. Franciszka z Asyżu przez O. Floriana Kapucyna. Wydanie ozdobione ilustracyą.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Romana Łakocińskiego, 1900,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 27, tabl. 1. Dedykowane przez autora „Łaskawym Dobrodziejom Zakonu św. Franciszka Serafickiego”. Prócz wierszy o św. Franciszku zawiera art. pt. Jasełka św. Franciszka. Jag.
Całość:
Janocha Andrzej (o. kapucyn, pisał pod imieniem zakonnym Florian; 1855—1921).
Narodzenie św. Franciszka z Asyżu przez O. Floriana Kapucyna. Wydanie ozdobione ilustracyą.
Kraków, nakł. autora, druk. Józefa Romana Łakocińskiego, 1900,
w 8ce, str. 27, tabl. 1.
Dedykowane przez autora „Łaskawym Dobrodziejom Zakonu św. Franciszka Serafickiego”.
Prócz wierszy o św. Franciszku zawiera art. pt. Jasełka św. Franciszka.
Jag.