Nazwisko i imię:
Jankowski Władysław.
Opis/komentarz:
ob. Rocznik Literacki (Wilno 1849).
Całość:
Jankowski Władysław.
ob. Rocznik Literacki (Wilno 1849).