Nazwisko i imię:
Jałmużna.
Opis/komentarz:
ob. Badowski Ign. Józ. (Sprawozdanie 1878 i n.).
Całość:
Jałmużna.
ob. Badowski Ign. Józ. (Sprawozdanie 1878 i n.).