Nazwisko i imię:
Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915).
Tytuł:
Sprawozdanie z rokowań przeprowadzonych co do zamierzonego odstąpienia szpitala św. Ludwika dla dzieci w Krakowie na rzecz Kraju, przedłożone Ogólnemu Zebraniu Towarzystwa opieki szpitalnej dla dzieci w Krakowie przez ... na dniu 16tym Listopada 1895.
Miejsce i rok wydania:
Kraków, nakł. Towarzystwa opieki szpitalnej, druk. Czasu, (1895),
Opis/komentarz:
fol., str. 8. Jag.
Całość:
Jakubowski Maciej Leon (prof. U. J.; 1837—1915).
Sprawozdanie z rokowań przeprowadzonych co do zamierzonego odstąpienia szpitala św. Ludwika dla dzieci w Krakowie na rzecz Kraju, przedłożone Ogólnemu Zebraniu Towarzystwa opieki szpitalnej dla dzieci w Krakowie przez ... na dniu 16tym Listopada 1895.
Kraków, nakł. Towarzystwa opieki szpitalnej, druk. Czasu, (1895),
fol., str. 8.
Jag.