Nazwisko i imię:
Jakubowski Kazimierz (1824—1875).
Tytuł:
(Polemika z artykułem R., umieszczonym 6 X 1869 w „Kraju” w sprawie sądów przysięgłych, inc: „W Kraju z środy 6 pazdz. 1869...”).
Miejsce i rok wydania:
Tarnów, druk. A. Rusinowskiego, 1869,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 4 nl. Jag.
Całość:
Jakubowski Kazimierz (1824—1875).
(Polemika z artykułem R., umieszczonym 6 X 1869 w „Kraju” w sprawie sądów przysięgłych, inc: „W Kraju z środy 6 pazdz. 1869...”).
Tarnów, druk. A. Rusinowskiego, 1869,
w 4ce, str. 4 nl.
Jag.