Nazwisko i imię:
Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882).
Tytuł:
Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi, przez Ks. A. J. (Odb. z Rocznika c. k. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Czasu, 1853,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 2 nl., VI, 7—47. Dedykowane Zofii z Branickich Potockiej. Ak. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.
Całość:
Jakubowski Adam Kasper ks. (pijar; 1801—1882).
Myśli o podniesieniu przemysłu i fabryk w Galicyi, przez Ks. A. J. (Odb. z Rocznika c. k. Towarzystwa Gospodarczo-Rolniczego Krakowskiego).
Kraków, druk. Czasu, 1853,
w 8ce, str. 2 nl., VI, 7—47.
Dedykowane Zofii z Branickich Potockiej.
Ak. — Jag. — Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.Un. — Wrocł.Un.