Nazwisko i imię:
Jakubowski.
Opis/komentarz:
ob. Prawda (Detroit).
Całość:
Jakubowski.
ob. Prawda (Detroit).