Nazwisko i imię:
Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842).
Tytuł:
Słowar rossijsko-polskij soczinionnyj po słowariam Akadiemii rossijskoj pierwago i posledniago izdanij, s priumnożenijem tiechniczeskich wyrażenij. Tom pierwyj: A-O — Tom wtoroj: P-V. (Tytuł polski:) Słownik rossyysko-polski ułożony podług Słowników Akademii Rossyyskiéj pierwszego i późnieyszego wydania, pomnożony wyrazami technicznemi. Tom pierwszy: A-O — Tom drugi: P-V.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, w tłoczni N. Glücksberga, 1825—1828,
Opis/komentarz:
w 4ce, str. XXIII, 1 nl., 688; 8 nl. (Lista subskrybentów), 604, 3 nl. (Wiadomość bibliograficzna o niektórych dziełach ściągających się do Słowiańskich języków i o książkach Słowiańsko lub Rossyjsko-Polskich i wzajemnie); złp. 40. Dedykowany carowi Aleksandrowi I. Nad tym słownikiem pracował 12 lat. Część II, tworzy Słownik polsko-rossyjski Stanisława Müllera dimissyonow. kapitana artyl. Ak. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Tor.Un.
Całość:
Jakubowicz Antoni (ur. ok. 1789, zm. 1842).
Słowar rossijsko-polskij soczinionnyj po słowariam Akadiemii rossijskoj pierwago i posledniago izdanij, s priumnożenijem tiechniczeskich wyrażenij. Tom pierwyj: A-O — Tom wtoroj: P-V. (Tytuł polski:) Słownik rossyysko-polski ułożony podług Słowników Akademii Rossyyskiéj pierwszego i późnieyszego wydania, pomnożony wyrazami technicznemi. Tom pierwszy: A-O — Tom drugi: P-V.
Warszawa, w tłoczni N. Glücksberga, 1825—1828,
w 4ce, str. XXIII, 1 nl., 688; 8 nl. (Lista subskrybentów), 604, 3 nl. (Wiadomość bibliograficzna o niektórych dziełach ściągających się do Słowiańskich języków i o książkach Słowiańsko lub Rossyjsko-Polskich i wzajemnie); złp. 40.
Dedykowany carowi Aleksandrowi I.
Nad tym słownikiem pracował 12 lat. Część II, tworzy Słownik polsko-rossyjski Stanisława Müllera dimissyonow. kapitana artyl.
Ak. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Nar. — Pozn.Un. — Tor.Un.