Nazwisko i imię:
Jaktorów (wieś).
Opis/komentarz:
ob. Kostrzycki Mikołaj (Głos ok. 1820, Odpowiedź ok. 1823); Laszewski (Summaryusz); Skarga w Restytucyi (ok. 1823); Uwagi władzy administracyjnej (1825).
Całość:
Jaktorów (wieś).
ob. Kostrzycki Mikołaj (Głos ok. 1820, Odpowiedź ok. 1823); Laszewski (Summaryusz); Skarga w Restytucyi (ok. 1823); Uwagi władzy administracyjnej (1825).