Nazwisko i imię:
Jakowski Stefan Marian (pisał najczęściej pod imieniem Marian; 1857—1921).
Tytuł:
Grzybki chorobotwórcze napisał ... b. Asystent Kliniki Dyjagnostycznej Uniw. Warszaw. Z 7 tablicami litografowanemi i 11 drzeworytami w tekście.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, Wydawnictwo Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1886,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 8 nl., XXVII, 181, 2 nl., tablic VII. Dedykowane prof. Henrykowi Hoyerowi. Na str. I—II wstęp autora. Nar.
Całość:
Jakowski Stefan Marian (pisał najczęściej pod imieniem Marian; 1857—1921).
Grzybki chorobotwórcze napisał ... b. Asystent Kliniki Dyjagnostycznej Uniw. Warszaw. Z 7 tablicami litografowanemi i 11 drzeworytami w tekście.
Warszawa, Wydawnictwo Gazety Lekarskiej, druk. K. Kowalewskiego, 1886,
w 8ce, str. 8 nl., XXVII, 181, 2 nl., tablic VII.
Dedykowane prof. Henrykowi Hoyerowi. Na str. I—II wstęp autora.
Nar.