Nazwisko i imię:
(Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889).
Tytuł:
Sławionej artystce opery polskiéj pani ... w hołdzie składa grono wielbicieli.
Miejsce i rok wydania:
Lwów, nakł. J. Płockiego, druk. Zakład. narod. im. Ossolińskich, b. r. (z datą 20 VII 1872),
Opis/komentarz:
w 4ce, str. 3 nl. Zawiera wiersze Szczęsnego Oda! ... oraz Kl... B.. — toż. Tamże, b. r., w 4ce, str. 3 nl. Zawiera anonimowy wiersz, inc: „Kłosy żyta i pszenicy...” Ossol. — toż. Lwów, b. r. (z datą: 30 IX 1873), str. 4 nl. Tu wiersz Kl... B... — toż. Lwów, nakł. Juliusza Birkenmajera, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1874, w 8ce, str. 4 nl. Zawiera wiersz Szczęsnego Odal...
Całość:
(Jakowicka Friderici Teodozja; 1835—1889).
Sławionej artystce opery polskiéj pani ... w hołdzie składa grono wielbicieli.
Lwów, nakł. J. Płockiego, druk. Zakład. narod. im. Ossolińskich, b. r. (z datą 20 VII 1872),
w 4ce, str. 3 nl.
Zawiera wiersze Szczęsnego Oda! ... oraz Kl... B..
— toż. Tamże, b. r., w 4ce, str. 3 nl.
Zawiera anonimowy wiersz, inc: „Kłosy żyta i pszenicy...”
Ossol.
— toż. Lwów, b. r. (z datą: 30 IX 1873), str. 4 nl.
Tu wiersz Kl... B...
— toż. Lwów, nakł. Juliusza Birkenmajera, druk. Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1874, w 8ce, str. 4 nl.
Zawiera wiersz Szczęsnego Odal...