Nazwisko i imię:
Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827).
Tytuł:
Zasady prawodawstwa i instytucyy policyynych Przez ... Tłumaczone przez Jana Plichtę, Sekretarza Generalnego Prefektury Departamentu płockiego. Tom pierwszy.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, b. dr., 1815,
Opis/komentarz:
w 8ce, str. 30 nl., 348, 3 nl. Dedykowane przez tłumacza Rembielińskiemu. Na str. 3 nl. — 7 nl.: Przedmowa tłumacza. — Na str. 8 nl. — 10 nl.: Przedmowa autora. Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn. TPN — Pozn.Un. — toż. Tłómaczone z języka Niemieckiego przez Jana Plichtę, Sekretarza Generalnego Prefektury Płockiey. Z dodatkowym proiektem z Ekonomii polityczney Hrabi Sodena wyiętym, do urządzenia Narodowego Banku Hipotecznego. Tom drugi. Warszawa, b. dr., 1815, w 8ce, str. 30 nl., 359, 3 nl. Ak.— Czart.— Gdańsk — Jag.— Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn. TPN
Całość:
Jakob (Jacob) Ludwig Heinrich (1759—1827).
Zasady prawodawstwa i instytucyy policyynych Przez ... Tłumaczone przez Jana Plichtę, Sekretarza Generalnego Prefektury Departamentu płockiego. Tom pierwszy.
Warszawa, b. dr., 1815,
w 8ce, str. 30 nl., 348, 3 nl.
Dedykowane przez tłumacza Rembielińskiemu. Na str. 3 nl. — 7 nl.: Przedmowa tłumacza. — Na str. 8 nl. — 10 nl.: Przedmowa autora.
Ak. — Czart. — Gdańsk — Jag. — Lub.Un.Kat. — Łop. — Nar. — Ossol. — Pozn. TPN — Pozn.Un.
— toż. Tłómaczone z języka Niemieckiego przez Jana Plichtę, Sekretarza Generalnego Prefektury Płockiey. Z dodatkowym proiektem z Ekonomii polityczney Hrabi Sodena wyiętym, do urządzenia Narodowego Banku Hipotecznego. Tom drugi. Warszawa, b. dr., 1815, w 8ce, str. 30 nl., 359, 3 nl.
Ak.— Czart.— Gdańsk — Jag.— Kórnik — Lub.Un.Kat. — Nar. — Ossol. — Pozn.
TPN