Nazwisko i imię:
Jacobson Karol.
Tytuł:
Metoda poglądowa buchalteryi amerykańskiej w zastosowaniu do interesów towarowych, Towarowo-Komisowo-Ekspedycyjno-Eksportowych, bankierskich i fabryk cukru. Opracował ...
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, nakł. księgarni G. Centnerszwera, druk. Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki, 1894,
Opis/komentarz:
w 8ce większej, str. 58, kop. 75. Jag.
Całość:
Jacobson Karol.
Metoda poglądowa buchalteryi amerykańskiej w zastosowaniu do interesów towarowych, Towarowo-Komisowo-Ekspedycyjno-Eksportowych, bankierskich i fabryk cukru. Opracował ...
Warszawa, nakł. księgarni G. Centnerszwera, druk. Drukarni Kupieckiej Lepperta i S-ki, 1894,
w 8ce większej, str. 58, kop. 75.
Jag.